Skip to main content
0900 > 1000

Registrering

1000 > 1025

Velkommen

Luftfartsdirektør Lars Kobberstad

1025 > 1045

Strategi for allmennflyging

Samferdselsdepartementet

1045 > 1105

"Ungdom, realfag og luftfart! Hva skal til for å motivere neste generasjon til å arbeide innen luftfartsindustrien?»

Per-Arild Konradsen
FIRST Scandinavia

1105 > 1125

Pause

1125 > 1145

Instruktører og flyskoler

Flygerinspektør Helge Rossebø
Luftfartstilsynet


1145 > 1205

Teknologi og innovasjon - Tør vi tenke utenfor boksen?

Tomas Brødreskift
Equator Aircraft Norway

1205 > 1225

Sammen for bedre sikkerhet

Norges Luftsportforbund

1225 > 1325

Lunsj
Husk at dette må forhåndsbestilles innen 2. mars. Dette må betales av den enkelte.

1325 > 1345

Allmennflyging - Hår i suppa?

Avinor A/S

1345 > 1405

Status Eggemoen Flyplass

Ola Tronrud

1405 > 1425

Ulykker og hendelser innen privatflyging

Havariinspektør Jon Sneltvedt
Statens Havarikommisjon for Transport

1425 > 1445

Pause

1445 > 1505

Europeisk veikart for allmennflyging (engelsk)

EASA (Ikke bekreftet)

1505 > 1535

Paneldebatt
"Ingen alvorlig skadet eller fatale ulykker i allmennflyging - Realistisk eller ønskedrøm?"

1535 > 1555

Pause

1555 >1630

Prosjekt for allmennflyging og avslutning

Prosjektleder PAL Thomas Hytten
Luftfartstilsynet